Digiditi.nl is nu (ook) bereikbaar via HTTPS.

(…) HTTPS is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. (Wikipedia)

Hierdoor kunnen kwaadwillenden niet zomaar de krant meelezen. 😉