Nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest

Nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Uitgeest unaniem de visie ‘Stationsomgeving Uitgeest’ vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. Deze nieuwsbrief geeft de belangrijkste punten uit de visie weer.

Nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest

Deze nieuwsbrief is een samenvatting. De volledige Omgevingsvisie 2030 ligt tot en met 8 september ter inzage in het gemeentehuis en is ook te lezen of downloaden op onze website /. Hier en daar in deze nieuwsbrief verwijzen we naar hoofdstukken uit het volledige document.

Nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest

In deze krant vindt u de belangrijkste informatie over de plannen rondom de herinrichting van het centrum. Worden bepaalde vragen niet beantwoord? In het gemeentehuis is een permanente expositie met onder andere een maquette van het centrumgebied. Tijdens de openingstijden kunt u altijd even naar binnen lopen om deze te bekijken.

Ook op www.uitgeest.nl/wijk-wonen/centrum/ kunt u alle informatie rondom de centrumplannen vinden. Hou ook De Uitgeester in de gaten voor publicaties over dit onderwerp.

Bezoek de website van gemeente Uitgeest